هنرستان کاردانش غدیر گلپایگانآزمون آنلاین 11 برق ساختمان – هنرستان کاردانش غدیر گلپایگان

Our Categories

آزمون آنلاین ۱۱ برق ساختمان

11برق ساختمان 11-1-99

با سلام و تبریک سال نو خدمت دانش آموزان
هر دانش آموز فقط می تواند یک بار آزمون بدهد
لطفا فرم نظر سنجی صفحه سایت را بعد ز آزمون تکمیل کنید

مدت آزمون ۱۵ دقیقه

 

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
شما باید متن درج کنید.