هنرستان کاردانش غدیر گلپایگانکسب مقام دوم کشوری در رشته CNC توسط هنرستان غدیر – هنرستان کاردانش غدیر گلپایگان

Our Categories

کسب مقام دوم کشوری در رشته CNC توسط هنرستان غدیر

 

کسب مقام دوم کشوری در رشته CNC

توسط دانش آموز علی خوب بخت

این مسابقات در استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه برگزار شد

کسب این موفقیت ارزشمند را به همه همکاران و خانواده ایشان تبریک می گوییم

 

 

 

Leave a comment