هنرستان کاردانش غدیر گلپایگانآغاز ثبت نام سال تحصیلی 97-96 – هنرستان کاردانش غدیر گلپایگان

Our Categories

آغاز ثبت نام سال تحصیلی ۹۷-۹۶

هنرستان کاردانش غدیر گلپایگان در رشته های زیر تعداد محدودی دانش اموز ثبت نام می کند.( حداکثر ۱۴ نفر)

الف- گروه برق : ۱- تعمیر و نصب آسانصور   ۲- برق ساختمان   ۳-برق صنعتی  PLC

ب- گروه مکانیک:  ۱- نقشه کشی صنعتی ۲- جوشکاری برق ۳-تراشکاری  CNC

ج- گروه خدمات: ۱- کامپیوتر ( تولید محتوای الکترونیکی) ۲- حسابداری مالی

Leave a comment