هنرستان کاردانش غدیر گلپایگانآزمون – هنرستان کاردانش غدیر گلپایگان

Our Categories

آزمون

آزمون Audition
شروع آزمون روز شنبه ۹۹/۱۲/۲ از ساعت ۱۶ تا ۲۱

آزمون Audition

با دقت سوال ها را مطالعه کنید سپس گزینه ضحیح را انتخاب کنید

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
[/item]
[/cws-widget][/col][/cws-row]
آزمونهای جوشکاری
توضیحات آزمون
آزمونهای تراشکاری
حسابداری
آزمونهای جوشکاری
توضیحات آزمون
آزمونهای تراشکاری
حسابداری