هنرستان کاردانش غدیر گلپایگانesmail noubakht – هنرستان کاردانش غدیر گلپایگان

Our Categories

نویسنده: esmail noubakht

سفیران سلامت

درآذر۹۷ازبخش بهداشت ودرمان وسلامت شهرستان گلپایگان ازهنرستان دیدارودرموردآموزش وپیشگیری برای دانش‌آموزان توضیحات لازم راارائه نمودند.

شیمی(دانستنی‌ها)

پلی‌ارگانوسیلوکسان‌ها را سیلیکون می‌نامند.
پلی‌ارگانوسیلوکسان به پلیمرهای معدنی ای گفته می‌شود که در زنجیرهٔ اصلی آنها به جای اتم‌های کربن، پیوندهای O-Si-O قرار گرفته و زنجیره‌های جانبی آنها آلی باشد.
پرکاربردترین پلیمر از این دسته پلی (دی‌متیل‌سیلوکسان) است؛ که در ساختمان آن به هر اتم سیلسیم دو گروه متیل متصل است.
فردریک کیپینگ کاشف سیلیکون است. زمانی که می‌خواست پلاستیک تولید کند، به جای استفاده از ترکیبان کربن، از زنجیره سیلیسیم استفاده کرد که به صورت اتفاقی خانواده سیلیکون‌ها را کشف کرد. [۱] سیلیکون به صورت جامد یا مایع وجود دارد که در مقابل حرارت و بسیاری از مواد شیمیایی مقاوم است.
۱٫ http://1pezeshk.com/archives/2017/02/frederick-kipping.html