هنرستان کاردانش غدیر گلپایگاندسته‌بندی نشده – برگه 2 – هنرستان کاردانش غدیر گلپایگان

Our Categories

دسته: دسته‌بندی نشده

پانزدهمین دوره مسابقات علمی و کاربردی هنرستانهای کاردانش در مرحله کشوری ارومیه
پانزدهمین دوره مسابقات علمی و کاربردی هنرستانهای کاردانش در مرحله کشوری ارومیه

مراسم افتتاحیه مسابقات علمی و کاربردی با حضور دانش آموز علی علی خوب بخت از رشته CNC

برای این دانش آموز آرزوی موفقیت داریم

بروز رسانی سایت هنرستان
بروز رسانی سایت هنرستان

سایت هنرستان توسط آقای اعظمی بروز رسانی شد